ไมเกรน ไมเกรน

ไมเกรน

'โรคไมเกรน' เป็นโรคปวดศีรษะชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อย และเมื่อเกิดอาการมักส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน
จะดีกว่าไหมถ้าเรารักษาอาการเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องพึ่งยา

ผู้ที่เป็นไมเกรน ส่วนมากเลือกที่จะบรรเทาอาการปวด ด้วยการกินยาเพื่อระงับอาการปวด แต่ด้วยอาการของโรคไมเกรน มีลักษณะต่างจากการปวดหัวแบบอื่น ๆ และเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น พันธุกรรม สมองไวต่อสิ่งกระตุ้นรอบตัว ฮอร์โมนเปลี่ยน ความเครียด พักผ่อนไม่เพียงพอ แสงแดด เสียงดัง แพ้กลิ่น เป็นต้น

ไมเกรน
ไมเกรน

ซึ่งอาการปวดของไมเกรน สามารถปวดได้ทั้ง ปวดหัวข้างเดียว ปวดหัวทั้งสองข้าง ปวดตุบ ๆ ปวดจี๊ด ๆ ปวดตึงที่ขมับข้างเดียว หรือสองข้าง ปวดตรงช่วงท้ายทอย แต่ในบางรายที่มีอาการปวดมาก อาจมีอาการข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ ไวต่อแสง เสียง ไวต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย และแรงกระแทก เป็นต้น ล้วนแล้วแต่กระทบต่อการดำรงชีวิตทั้งสิ้น

อาการปวดศีรษะไมเกรน ในทางศาสตร์แพทย์แผนไทย กลไทการเกิดโรค เกิดจากลมตีขึ้นเป็นเหตุธาตุลมผิดปกติ เช่น ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หูอื้อ ทำให้ลมร้อนสุมอยู่บนศีรษะ หรือธาตุไฟผิดปกติ เช่น ตาร้อน ตาสู้แสงไม่ได้ ตัวร้อน ใจเต้นเร็ว

ไมเกรน
ไมเกรน

แนวทางการรักษา อาการปวดไมเกรนในทางศาสตร์แพทย์แผนไทย จะใช้วิธีตรวจร่างกายทางการเพทย์แผนไทย จับชีพจรดูความผิดปกติของธาตุในร่างกาย เพื่อวินิจฉัยโรค และเลือกใช้ยาให้เหมาะสม และใช้วิธีการกดจุดรักษา เพื่อให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น และพอกยาเย็นบริเวณศีรษะ เพื่อลดความร้อน

สำหรับยาที่ใช้รักษาอาการปวดไมเกรน ในแนวศาสตร์แพทย์แผนไทย ยาหอมรสสุขุมหอม ได้แก่ ยาหอมเทพจิตร ยาหอมทิพโอสถ ยาหอมรสสุขุมร้อน ได้แก่ ยาหอมนวโกฐ ยาหอมอินทจักร์ ซึ่งก่อนเลือกใช้ยาต้องได้รับการตรวจ โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ นอกจากจากนี้ยังแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อโรคของผู้ป่วย เช่น ลดความเครียด