นวดสมาร์ทโฟน นวดสมาร์ทโฟน

นวดสมาร์ทโฟน

นวดสมาร์ทโฟน

เป็นโปรแกรมสำหรับบุคคลที่ใช้ ข้อมือ นิ้วมือในการทำงานเป็นประจำจนทำให้เกิดอาการปวดฝ่ามือ นิ้วมือ ข้อมือรวมถึงแขนช่วงล่าง บางครั้งจะมีอาการชาปลายมือ นิ้วมือหยิบจับลำบาก
ซึ่งการนวดเน้นทำช่วงมือ และแขนท่อนล่าง อาจจะมีการใช้ยาหม่องในการช่วยคลายกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการปวด