อบสมุนไพร อบสมุนไพร

อบสมุนไพร

อบสมุนไพร

จุดเด่น คือ การใช้สมุนไพรที่หลากหลายตามสูตรตำรับของหมอหลวงมาบดผสมกันเป็นสมุนไพรที่ใช้อบเพื่อเป็นการขับของเสียในร่างกายออกทางผิวหนังในรูปของเหงื่อ ปรับสมดุลของธาตุให้ปกติด้วยสมุนไพรอภัยภูเบศร