อัตราค่าบริการ/ผลิตภัณฑ์
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ อภัยเวลเนส

บริการทางการแพทย์ ราคา/ครั้ง (บาท)
นวดกดจุดโดยแพทย์ 1,500
เผายาหน้าท้อง 2,000
พอกสมุนไพรศีรษะ 1,000
กักน้ำมันข้อ 1,000
ตรวจประเมินอาการโดยแพทย์แผนไทย 500
คอร์สรักษาอาการนอนไม่หลับโดยแพทย์แผนไทย Sleep Better Program 4,400
บริการสปา ราคา/ครั้ง (บาท)
นวดกดจุดสะท้อนเท้า 600 (60 นาที)
นวดคอ บ่า ไหล่ 850 (60 นาที)
นวดไทยอภัยภูเบศร 800 (60 นาที)
นวดสมาร์ทโฟน 850 (60 นาที)
นวดไทยอภัยภูเบศร+ประคบสมุนไพร 1,200 (90 นาที)
นวดน้ำมันหอมระเหย (Aromatherapy) 1,500 (60นาที)
ทรีทเมนท์หน้าอภัยภูเบศร 1,300 (60นาที)
Program Funtional aromatherapy 2 Hr.
1. Insomnia TherapyOffice syndrome Therapy Promotion 1,900 (2 ชั่วโมง)ปกติ 3,000
2. Stress Relief Therapy
3. Muscle Strain Therapy
4. High Heel Therapy
5. Jetlag Relief Therapy
6. Detox air PM 2.5 Therapy
ผลิตภัณฑ์ ราคา (บาท)
ชาสมุนไพรชุดใหญ่ (10 ซองชา) 250
ชาสมุนไพรชุดเล็ก (5 ซองชา) 150
ยาแคปซูลสมุนไพร -
ยาต้มสมุนไพรเฉพาะราย 1,000/ชุด
รักษาปวดคอ | รักษาปวดหลัง | รักษาออฟฟิศซินโดรม