นวด คอ บ่า ไหล่ นวด คอ บ่า ไหล่

นวด คอ บ่า ไหล่

นวด คอ บ่า ไหล่

เป็นโปรแกรมสำหรับบุคคลที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อบ่า ไหล่ เป็นระยะเวลานานต่อเนื่อง เช่น การนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นานๆ ไม่เปลี่ยนอิริยาบถ ในการนวดนี้จะเป็นเทคนิคการนวดที่ผสมผสานเฉพาะสูตรของอภัยภูเบศรเน้นนวดช่วงบ่า คอ ไหล่ผสมกับการใช้ยาหม่องในกดการต่างๆ ซึ่งเทคนิคเฉพาะต่างๆ Therapistได้ผ่านการอบรมจากอภัยภูเบศรโดยตรง