คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ “อภัยเวลเนส”

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ “อภัยเวลเนส” สืบสานภูมิปัญญาไทย ผ่านสมุนไพร และศาสตร์แพทย์แผนไทย แบบฉบับเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ให้บริการดูแล สุขภาพผ่านการกดจุดรักษา โดยแพทย์แผนไทย และ ศาสตร์สมุนไพรอภัยภูเบศร ด้วยสมุนไพรคุณภาพสูง ที่คัดเลือกมาอย่างดีจากธรรรมชาติ และนํามาผ่าน กระบวนการปรุง และสกัดให้เป็นยาตามตํารับยาไทย เพื่อใช้ในการรักษาสุขภาพ ปรับสมดุล สร้างสุภาพดี ประกอบการนวดกดจุดรักษาตามตํารับแพทย์แผนไทย แบบเฉพาะอภัยภูเบศร และด้วยประสบการณ์การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร และธรรมชาติบําบัดอันยาวนานเพื่อมาดูแลสุขภาพ ให้แก่คนเมืองแล้ววันนี้

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

“โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร” ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดปราจีนบุรี และเป็นโรงพยาบาลนำร่องเรื่องการแพทย์แผนไทย ที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศในเรื่องการค้นคว้าและวิจัยในเรื่องสมุนไพร มานานกว่า 20 ปี อีกทั้งยังเป็นแหล่งฝึกอบรมหลักสูตรด้านการแพทย์แผนไทยที่ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการจัดระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทย Abhai Wellness

หมอใบเตย : พท.นุชนาฎ สารเก่ง
หมอลิก : พท.ป. นพมาศ อุทรักษ์
หมอลิก : พท.ป. นพมาศ อุทรักษ์
หมอนิ้ง : พท.ณัฏฐณิชา หน่อท้าว
หมอนิ้ง : พท.ณัฏฐณิชา หน่อท้าว
หมอเมจิ : พท.ศรวรีย์ สุวรรณเวลา
หมอขนุน : พท.ป.ธันธารีย์ ตันติชัยกาญจน์

 VIDEO ความประทับใจ

บทความ - เกร็ดความรู้สุขภาพ

รักษาปวดหลัง รักษาปวดคอ
รักษาปวดหลัง/รักษาปวดคอ

อาการออฟฟิศซินโดรม เกิดจากการที่เลือด และลมในร่างกาย ติดขัด เดินไม่สะดวก ทำให้เกิดการคั่งค้างของสารพิษ โดยมักจะเป็นในในจุด บริเวณ ฐานคอ บ่า คอ สะบัก

05 May 2022 By Admin
ไมเกรน
ไมเกรน

เป็นโรคปวดศีรษะชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อย และเมื่อเกิดอาการมักส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน จะดีกว่าไหมถ้าเรารักษาอาการเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องพึ่งยา

05 May 2022 By Admin
รักษา อาการปวดคอ ปวดหลัง
อาการปวดคอ ปวดหลัง

Abhai Wellness ศาสตร์การรักษาตามแบบฉบับแพทย์แผนไทย รักษาปวดคอ รักษาปวดหลัง โดยมีทีมแพทย์แผนไทยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ

05 May 2022 By Admin

ความประทับใจจากลูกค้าของเรา